Fietsersbond Deinze

Op dit ogenblik zijn er 10 fietsstraten in Deinze. Fietsstraten zijn ingericht om zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer toe te laten, maar waarbij de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. De Fietsersbond vindt fietsstraten een goed alternatief voor de gescheiden fietspaden. Daarom pleiten we voor een uitbouw van de fietsstraten tot een netwerk van fietsstraten en fietspaden.

Wij zouden de fietsstraten uitbouwen vanuit 5 uitgangspunten. Noem het basisvoorwaarden.

 

 1. Fietsstraten maken samen met vrijliggende fietspaden deel uit van fietsnetwerk;

Fietsstraten zijn pas echt nuttig zal ze trajecten vormen. Nu zijn dit nog teveel losse eindjes. De betekent dus dat ze zoveel als mogelijk met elkaar verbonden zijn of met gescheiden fietspaden of fietssnelwegen. Waarom fietsstraten en gescheiden fietspaden: omdat dit de wegen zijn waar mensen hun kinderen met de fiets langs sturen zonder zich zorgen hoeven te maken.

 1. Een fietsstraat is geen belangrijke doorgangsstraat voor auto's;

Fietsstraten hebben het voordeel dat ze geen verbod op auto’s opleggen. Dus hoeft de automobilist zich niet meteen bedreigt te voelen qua bereikbaarheid. Dat maakt het gemakkelijker om een straat het statuut van een fietsstraat te geven. Als je wil dat het inhaalverbod realistisch is, mag je een echte doorgangsstraat niet omvormen tot fietsstraat.

 1. Gevoelsmatig vindt een fietser vanzelf het traject op basis van herkenbare en uniforme  en comfortabele inrichting;

Herkenbaarheid: Fietsstraten moeten niet enkel op een plan verbonden zijn met elkaar. Ze moeten gevoelsmatig de fietser begeleiden, dat hij vanzelf het traject vindt.

Bordjes plaatsen is goed voor het juridische aspect, maar dat volstaat niet. Wij pleiten voor een continue herkenbaarheid voor fietsers en auto’s, van begin tot einde, en op alle fietsstraten hetzelfde: (bijvoorbeeld coating of gekleurde asfalt). Dus niet in de stadskern zus, en buiten de stadskern zo, en wegens het esthetisch karakter nog eens anders….

Comfort: Dat betekent dus ook comfort: geen drempels. Het lijkt evident, maar bij de uitvoering wordt daar tot op vandaag nog tegen gezondigd: niet het aantal cm dat en drempel uitsteekt is de norm, er moet eens met de fiets over gereden worden door een aannemer.

 1. Het netwerk van fietsstraten verbindt centra zoals woonwijken, scholen, sportcentra, winkelcentra, administratieve centra, …;

Het netwerk moet functioneel zijn voor het fietsgebruik, en niet enkel recreatief: deze moeten woonwijken, centrum en scholen verbinden. Elke school zou in de buurt van een fietsstraat moeten liggen.

 1. Via voldoende sensibilisering zijn de verkeersregels in een fietsstraat bij alle weggebruikers gekend;

Fietsstraten zijn op dit moment nauwelijks gekend bij de bevolking. Dus naast een zeer duidelijke herkenbaarheid van de fietsstraten, zou er meer sensibilisering en communicatie hierrond moeten zijn. En als het niet anders kan ook handhaving.

 

Deze 5 uitgangspunten (HOE) zijn de voorwaarden om te komen tot het doel: wanneer voldoende fietsers de fietsstraten gebruiken wordt een straat een échte fietsstraat. Hoe meer fietsers, hoe duidelijker de fietsstraat, hoe sneller nog niet fietsende Deinzenaren overtuigd zullen zijn van de meerwaarde.

En daar ligt de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur: het zal niet volstaan om de mensen een geweten te schoppen dat ze meer de fiets moeten nemen. De uitvoerende macht moet zorgen dat de infrastructuur, en in dit geval de fietsstraten, zodanig zijn aangelegd dat de mensen geen excuus meer hebben om hun fiets thuis te laten.

WAAR kan het netwerk worden uitgebouwd?

 • Basisschool Sint-Hendrik – Oostkouterlaan, Veldstraat, Sint-Martinuskerk, Markt;
 • Kerkhof Petegem - Machelenstraat, Leiearm tot aan Tolpoortstraat;
 • Brielstraat tot in Brielmeersen;
 • Louis d’hontstraat, nieuwe brug over Leie, fietspad langs Brieljant tot langs brandweer, degelijke oversteek naar parking Brielmeersen;
 • Fietsstraat van Leon Declerqstraat, Meulenstraat tot aan Markt;
 • Tolpoortstraat verbinden met parallelstraten Kortrijkstraat;

Dia2

 

Daarnaast is er op termijn nog werk om vlotte en comfortabele fietsbewegingen mogelijk te maken:

 • Oostelijk Petegem met Westelijk Petegem verbinden;
 • Scholen Erasmus/Driessprong aansluiten op fietsnetwerk;
 • Verbinding tussen Oostmeersdreef en Kouterloostraat.

 

 


 

 

 

 


Statistics
Artikelen bekeken hits
528279

This Site