Fietsersbond Deinze

Het Laatste Nieuws 21/09/2017 door Anthony Statius, eigen foto

De Deinse Fietsersbond heeft de meldingen van het voorbije jaar in een overzichtelijke kaart gegoten. Van een slecht wegdek, over een te smalle straat tot hinderlijke bloembakken, alle pijnpunten kan je online terugvinden. “We geven ook de stand van zaken bij ieder dossier. Mensen zijn vaak gefrustreerd omdat ze na een melding niets meer vernemen”, zegt voorzitter Bruno Fernagut.

Een jaar geleden richtte de Fietsersbond van Deinze een meldpunt op. Alle knelpunten of verzuchtingen van fietsers kunnen via deze weg geuit worden. De eerste meldingen rolden binnen op 6 september vorig jaar en ondertussen staan er 39 in een overzichtelijke tabel op de website www.fietsersbonddeinze.be/fbd/meldpunt.

Maar daar stopt het niet. “Iets doorgeven via ons meldpunt is slechts een begin”, zegt Bruno Fernagut. “Te vaak zijn mensen gefrustreerd dat ze na een melding niets meer vernemen. Daarom besloten wij om alle klachten zo correct mogelijk aan te kaarten bij de verantwoordelijke wegbeheerder, zoals de stad, de provincie of het Vlaams gewest en om dan de stand van zaken systematisch op te volgen”, aldus Fernagut.

Overlegplatform

“Om de knelpunten vlotter te bespreken werd ook samen met het stadsbestuur een overlegplatform opgestart”, vult Eddy Donné aan. “We zijn blij dat de stad meteen open stond voor dit initiatief; het toont aan dat men in Deinze een ambitieus fietsbeleid nastreeft. Ondertussen is dit overleg goed ingeburgerd. Heel wat knelpunten zijn aangekaart, en een aantal zijn al weggewerkt.”

“Daarnaast hebben we nu een overzichtelijke kaart waarop alle meldingen visueel worden getoond”, zegt Bruno. “Hiermee willen we het stadsbestuur of de andere wegbeheerders de kans bieden om een stand van zaken te geven zodat iedereen kan zien waar de knelpunten effectief werden aangepakt, waar men nog aan werkt, of waarom sommige problemen iets complexer zijn. Ons doel is om meer interactie te creëren tussen de wegbeheerders en de fietsers. Pas wanneer fietsers echt zien wat wel of niet wordt aangepakt, zullen ze nog meer vertrouwen krijgen om meldingen door te geven. Soms zijn er knelpunten waarvoor wel degelijk een oplossing uitgedacht wordt, maar dat is te weinig bekend. Nu horen we nog te vaak dat het toch geen zin heeft om zaken aan te kaarten omdat er toch niets mee gebeurt. Wij willen vooral de fietser zelf laten bepalen wat hij of zij belangrijk vindt, niet wat de beleidsmakers denken dat ze moeten doen.”

Voorstander

 

Burgemeester Jan Vermeulen is alvast voorstander van het initiatief. “De samenwerking met de Fietsersbond is een uniek model. Er zijn weinig steden en gemeenten die een structureel overleg hebben. We hebben ook een audit laten doen van onze fietspaden door de Meetfietsers van de Fietsersbond.”

 

 


Statistics
Artikelen bekeken hits
641291

This Site