Fietsersbond Deinze

Het Laatste Nieuws 18/01/2018 door Anthony Statius, eigen foto

De Deinse Fietsersbond mag opnieuw hopen op een veiligere Gaversesteenweg (N35). Gisterenmiddag nodigden zij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit om de verkeerssituatie van dichtbij te bekijken

Op het kruispunt Gaversesteenweg-Volhardingslaan wordt onderzocht of het haalbaar is dat fietsers conflictvrij kunnen oversteken. “Er komt een waarschuwingslicht voor het het auto- en vrachtverkeer dat van op de Volhardingslaan de N35 rechts inslaat. We bekijken ook of daar conflictvrije oversteektijden voor fietsers mogelijk zijn”, zegt Jan Van Lokeren, teamverantwoordelijke voor verkeer en signalisatie van AWV.

De actievoering van de Deinse Fietsersbond begint zijn vruchten af te werpen. Op zaterdag 6 mei 2017 bezette een dertigtal misnoegde fietsers gedurende een halve minuut het kruispunt Gaversesteenweg-Volhardingslaan ter hoogte van Driespoort Shopping.

Het doel van deze actie? De fietsonveilige situatie onder de aandacht brengen en het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Deinze onder druk zetten om enkele zaken aan te passen. De actie overtuigde het AWV om in augustus rond de tafel te zitten en gisteren kwamen enkele medewerkers de situatie aan het Driespoort-kruispunt én het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg opmeten.

”Onze kruistocht voor een fietsvriendelijkere Gaversesteenweg is begonnen na de herinrichting in 2014", zegt voorzitter Bruno Fernagut. “Tot nu toe werden er enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. Zo werd het verkeerslicht ter hoogte van de Speelvogel verplaatst, zodat fietsers altijd rechtsaf kunnen indraaien. Daarnaast werden de extreem lange wachttijden aan de Bike Corner van meer dan drie minuten tot anderhalve minuut herleid. Verder was er geen bereidheid tot aanpassing van de wachttijden, lichtregeling en zebrapaden omwille van de doorstroming van het auto- en vrachtverkeer die men wil vrijwaren.”

Deskundigen ter plaatse

Gisteren kwamen op uitnodiging van de Fietsersbond zowel drie medewerkers van het AWV als de Deinse schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) ter plaatse. “Een van onze voorstellen is om de verkeerslichten aan de Driespoort rood te laten geven voor alle auto’s en vrachtwagens, zodat de fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Wie nu met de fiets of te voet oversteekt vanuit de Volhardingslaan wordt gehinderd door auto’s of vrachtwagens die rechtsaf indraaien richting E17", zegt Bruno.

”Er komt sowieso een waarschuwingslicht die bestuurders er extra op attent moet maken dat fietsers en voetgangers voorrang hebben bij het oversteken”, zegt Jan Van Lokeren van AWV.

”We gaan ook een studie opstarten om te onderzoeken of het haalbaar is dat fietsers en voetgangers conflictvrij kunnen oversteken. Dit wil zeggen dat ze gedurende zo’n zevental seconden het licht op groen krijgen, terwijl het autoverkeer moet wachten. Hetzelfde willen we testen voor de fietsers die uit de richting van het station komen en de Volhardingslaan willen oversteken in de richting van de E17. Deze situatie zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers, maar het zal wel de wachttijden voor alle weggebruikers verlengen. Bijgevolg zal het voor een minder vlotte doorstroming zorgen.”

Kortere wachttijden

Ook aan het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg, ter hoogte van Bike Corner, werd de situatie onder de loep genomen. “Hier kunnen we de wachttijden voor fietsers, die de Gaversesteenweg willen oversteken, verkorten. We bekijken ook of het verkeer op dit kruispunt volledig met verkeerslichten kan worden geregeld. Momenteel staan er geen verkeerslichten voor auto’s die van op de Oudenaardsesteenweg de N35 oprijden. In juni koppelen we terug met de stad en de Fietsersbond”, zegt Van Lokeren.

 


Statistics
Artikelen bekeken hits
641316

This Site