Fietsersbond Deinze

We gaan er dus volop tegenaan dit jaar. Dit staat onder andere op ons lijstje:

  • Volgende week is er na 4 maand wachten een nieuw overleg met AWV over de Gaversesteenweg waarbij we hopen dat er enkele concrete bijsturingen aan de kruispunten worden voorgesteld. Wie nog eens wil nalezen wat er rond deze problematiek al gebeurd (of beter gepraat) is, vindt hier een beknopt overzicht.
  • De verschillende lokale partijen aan de hand van cases concrete vragen stellen hoe ze prangende fietsverzuchtingen in Deinze gaan aanpakken na de verkiezingen. Bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken kan je niet bepaalde weggebruikers blijven ontzien. We willen ze dwingen om keuzes kenbaar te maken en het niet bij vrijblijvende ideeën te laten. Kleur bekennen, dat moeten de partijen. Concrete verwachtingen of vragen aan de verschillende lokale partijen mogen steeds doorgestuurd worden naar ons..
  • Het fietsoverleg verder uitbouwen. De eerste stap is uitgenodigd worden. Ondertussen is dit overlegplatform een evidentie geworden. De volgende stap die we dit jaar willen zetten is het gemeentebestuur en de administratie zover krijgen dat er ook echt geluisterd wordt naar de verzuchtingen van de fietsers. Het gemeentebestuur ondertekende onlangs een fietscharter met ‘luisteren naar de fietsers’ als een van de speerpunten. Wij willen dat dit niet enkel van toepassing is als het toevallig goed uitkomt.

 

We voelen ons gesterkt door de toename van het ledenaantal. Eind vorig jaar telden we 57 Fietsersbondleden uit Deinze, een toename met meer dan 30% percent ten opzichte van 4 jaar geleden, dat is tweemaal zoveel als de toename van het ledenaantal voor heel Vlaanderen. van 15%.

Schiet dus dit jaar in actie en toon dat je ook tot onze achterban hoort. Wij praten niet enkel over fietsers. Wij zijn de fietsers.

Het bestuur van de lokale afdeling van de Fietsersbond wenst u ….

 


Statistics
Artikelen bekeken hits
641287

This Site