Slechte signalisatie bij dakwerken aan de rijhuizen in de Guido Gezellelaan nabij het kruistpunt met de Oostmeersdreef.

De plaats van de vrachtwagen van desbetreffende firma veroorzaakte een heel gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers. De deze vrachtwagen bleef staan ook wanneer de werken getaakt worden s'avonds.

 niemakkelijk2 (Copy)

 

De gevaarlijke situaties zijn :

1. Voor de mensen die uit de Oostmeersdreef komen, die al een moeilijk zicht hebben door de het verleggen van het fietspad ongeacht er nu een verkeersspiegel voorzienn is, zien deze verkeersspiegel niet meer. Deze is nu volledig wegestoken door de vrachtwagen.

2. Het fietspad (en voetpad) is afgezet zonder maar enige aanduiding wat fietsers (en voetgangers) nu moeten doen.

3. Gezien fietspad (en voetpad) is afgesloten, is er zelfs geen enkele ruimte voorzien voor de fietsers door de wit/blauwe platen die geplaatst werden , laat staan een verkeersbord die aan de autobestuurders aangeeft op te letten voor fietsers (en voetgangers).

 

Niettegenstaand dit maar tijdelijk was, stellen we toch de vragen:

1. Kan in eerste instante heel dringend hier iets aan de doen zonder eerst de volgende verkeerscomissie af te wachten.

2. Is hiermee rekening gehouden bij de aanvraag ?

3. Wordt er pro-actief rekening gehouden met de verkeerssituatie bij dergelijke aanvragen ?

 niemakkelijk1 (Copy)

 

Antwoord van de gemeentediensten op 3 juni 2015:

"Wij kregen op de technische dienst een aanvraag binnen voor inname van parkeerplaatsen. Wij hebben bijgevolg een vergunning hiervoor verleend.
Nadien bleek dat het niet enkel om inname van parkeerplaatsen ging, waarna we de vergunning aangepast hebben en samen naar een oplossing zochten om ook de zwakke weggebruikers een veilig alternatief te bieden. Gisteren ben ik nog samen met de politie ter plaatse geweest om te controleren of ze de nodige aanpassingen hadden gedaan om de veiligheid te verbeteren en ik kan u zeggen dat de foto’s niet conform de realiteit zijn.

Er is een noodfietspad en –voetpad aangelegd dat afgescheiden ligt van de weg, de situatie is er momenteel conform de vergunning. Wij proberen steeds de veiligheid van de voetgangers en fietsers te garanderen indien er inname openbaar domein aangevraagd wordt. Indien er echter enkel parkeerplaatsen aangevraagd worden, kunnen wij niet weten dat het voet- en fietspad ook ingenomen zal worden. Het is niet haalbaar om elke inname openbaar domein ter plaatse te gaan bekijken of het wel conform de vergunning is. Gelukkig hebben we deze werf wel relatief snel opgemerkt en hebben dan ook aanpassingen aan de vergunning gedaan en opgelegd dat er een noodfiets- en voetpad aangelegd werd."

 

Deze foto's zijn echter ond 18h genomen. Net zoals 's ochtend is er dan druk verkeer van auto's, fietsers en voetgangers. Op dat moment was er geen plaats voorzien voor de zwakke weggebruiker. De blauwe wanden worden dan waarschijnlijk dan verplaatst.

Dat foto’s "niet conform de realiteit zijn" lijkt een tegenstrijdigheid. Ze geven de toestand zoals ze is.

 

{flike} {ttweet}{plusone}