Niettegenstaande  het feit dat de Gaversesteenweg heraangelegd is, blijven er tal van fietsonvriendelijke situaties. De zijn aangekaard op de verkeerscommissie.

 De bocht van het kruistpunt blijft even gevaarlijk voor fietsers die toch in de Gaversesteenweg moeten. Op de verkeerscommissie van 15/06/15 werd gesteld: 'De visie van het gewest is dat de fietsers achter de huizen moeten omrijden. Indien er alternatieven worden gevonden voor de parkeerplaatsen kan er een fietspad langs beide zijden worden aangelegd.' Het is echter niet zeker of een fietspad aan de binnenkant van de scherpe bocht de veiligheid ten opzichte van afslaande  vrachtwagens effectief verhoogt.

 

gaversesteenweg

Inrijstrook voor wagens komende uit de Gaversesteenweg richting Volhardingslaan op nieuw heraangelegd kruispunt: Veel te smal waardoor autoverkeer van en naar station dikwijls gevaarlijk en belemmerd wordt. Dit is ondertussen reeds aangepast.

 

 gaversestenweg2

 

gaversestenweg3

 

Nieuw fietspad Gaversesteenweg: sinds de vele problemen met ondergrondse rioleringen, is het fietspad heel slecht hersteld. Een degelijk fietspad meteen verknoeid door oneffenheid. Op de commissie van 15/06/15 is afgespreken dat er aan de ingenieur die de werken coördineert wordt gevraagd om het fietspad bij te schaven en het rijcomfort te garanderen. Om op te volgen.

 

gaversestenweg4 

 

Fietssuggestiestrook Gaversesteenweg richting station: De strook voor fieters is een ideale zone voor wegenwerken waardoor dit meer een behendigheidsparkoer wordt vol putten en bulten:  Waarom geen volwaardig fietspad aan beide kanten van de baan, gezien de baan breed genoeg is? Het antwoord op de commissie van 15/06/15 luidde als volgt: deze strook moet nog worden heraangelegd. Bijkomend moet de boord naar de Driespoort worden verlaagd zodat de fietsers hier makkelijker op en af kunnen rijden. Wordt vervolgd.

 

gaversesteenwg7

 

{flike} {ttweet}{plusone}