De komende maanden zullen de lokale politici uit Deinze hun uiterste best doen om de bevolking te overtuigen dat zij het beste mobiliteitsbeleid willen voeren. De Fietsersbond Deinze wil alle kiezers een overzicht willen geven van wat hun visie is over fietsen in onze gemeente.

Om goed te kunnen vergelijken vragen wij jullie om onderstaande keuzes te maken, op basis van een tien vragen. Dit zijn meerkeuzevragen, en dat is niet zomaar: politiek is niet zozeer veel beloven, dan wel keuzes maken. Daarbij is niet alles mogelijk. Maar de vragen worden aan alle partijen voorgelegd. Het is dus voor alle partijen even gemakkelijk of moeilijk om te kiezen binnen de opties die worden voorgesteld.

 

1

kruisje

 

Achter de Palaestra parkeren auto’s zo dicht mogelijk bij de sportlokalen langs en op de weg. Dit maakt het allesbehalve veilige voor fietsers. Hoe pak je dit probleem best aan?

 

 

A

Naast huidige baan een brede fietsbaan voor de fietsers aanleggen.

 

B

De politie laten boetes geven voor foutparkeren, conform de verkeersborden.

 

C

De toegang beperken tot enkel dienstverleners. Er moet worden geparkeerd op de ruime parking van de Palaestra. Wandelen is gezond.

 

D

Zoeken naar een oplossing op lange termijn.

 

 

 

2

kruisje

 

De laatste jaren zijn er een aantal onderdelen van fietssnelwegen aangelegd. Daar zijn we blij mee, maar de afwerkingsgraad kan beter. Geen voorrang op lokale wegen, onhandige middenbermen, teveel drempels en bochten. Wie verantwoordelijk is, is nooit 100% duidelijk: de provincie of de gemeente? Er is alvast de indruk dat deze wegen liever snel dan degelijk worden aangelegd. Wat is voor jullie de beste verbetering?

 

 

A

We zorgen dat fietssnelwegen uniform, duidelijk worden aangelegd, inclusief drempels voor elke kruisende lokale weg, zoals aan de Gampelaeredreef

 

B

Uniforme fietssnelwegen, drempels en ook invoeren van voorrang op lokale wegen, naar bestaande voorbeelden in de provincie Antwerpen.  We nemen als Deinze, fietsgemeente 2018, hier het voortouw in en overtuigen de andere aarzelende en defensief ingestelde overheden indien nodig.

 

C

Zo snel mogelijk fietssnelwegen aanleggen zodat mensen meteen kunnen fietsen is momenteel het belangrijkst. In een latere fase kunnen we de kwaliteit verbeteren.

 

 

 

3

kruisje

 

De  Gaversesteenweg blijft ondanks de verschillende dure aanpassingen van de laatste jaren (een eenrichtingsfietspad, een onteigening van een hoekperceel en de afstelling van de verkeerslichten) een traject dat voor elke fietser onveilig aanvoelt. Veel belastinggeld werd geïnvesteerd weinig return naar veiligheid. Want de ultieme lakmoesproef blijft: wie zijn of haar kinderen hier alleen laten fietsen? Wat doen we met deze kanker?

 

 

A

We willen als gemeente inspanningen blijven leveren om hier naar een oplossing te gaan. We willen de problematiek met alle middelen aankaarten zodat de Vlaamse Overheid met degelijke oplossingen op termijn komt voor de N35. Zowel vrachtverkeer, autoverkeer, fietsers, bussen, voetgangers en scholen combineren is geen duurzame oplossing. Ook wie in het centrum van Petegem woont, heeft recht op een schone lucht en aangename woonomgeving. De huidige infrastructuur stimuleert mensen om weg  van het centrum in het buitengebied te gaan wonen en voor de auto te kiezen.

De fouten uit het verleden zijn geen reden om dit probleem nooit meer op te lossen. In de politiek is alles mogelijk als er een wil is.

 

B

We geloven meer in samenwerken met de overheidsniveaus om hier en daar kleine aanpassingen door te voeren, wat het hoogst haalbare is. Het is de Vlaamse Overheid die in dit dossier de krijtlijnen uitzet.

We denken dat het kruispunt van de Driespoort met een nieuw rond punt een verbetering zal zijn voor de fietser. De Gaversesteenweg is vooral een stedenbouwkundig probleem van gebrek aan breedte, dat op zeer lange termijn opgelost raakt. 

 

 

 

4

kruisje

 

Er zijn een tiental fietsstraten in Deinze, maar tot nu toe zijn deze te weinig gekend door zowel fietsers als autobestuurders. Wat doen we met de huidige fietsstraten?

 

 

A

Alle fietsstraten op een duidelijk manier zichtbaar maken, met eenvoudige wegmarkering over heel het traject, of op een meer ludieke manier of met een gelijkvormige coating afwerken. Ook bestaande fietsstraten op dezelfde manier beter zichtbaar maken.

 

B

Fietsstraten moeten met de wettelijke borden en gebruikelijke emblemen voorzien worden, conform de wegcode. We zetten meer middelen in op een sensibiliseringscampagne om het rijgedrag van chauffeurs aan te passen.

 

C

Een verdere uitbouw van een aaneengesloten netwerk van duidelijke fietsstraten doorheen het centrum. Zo worden fietsstraten aantrekkelijker voor meer fietsers. Hoe meer fietsers, hoe duidelijker de fietsstraat. 

 

D

Fietsstraten hebben een beperkte impact naar fietsgebruik. We moeten misschien andere instrumenten gebruiken om fietsen aan te moedigen.

 

 

5

kruisje

 

Dagelijks wordt vastgesteld dat vele vrachtwagens de scherpe bocht aan Bike Corner nemen, van of naar De Prijkels. Dit schept zeer gevaarlijke situaties voor de fietsers op dit kruispunt. In het mobiliteitsplan wordt voorgesteld om het vrachtverkeer op de Oudenaardsesteenweg te beperken tussen Bike corner en De Prijkels. In het plan werden opties opgesomd, maar geen keuze gemaakt. Wat is jullie keuze?

 

 

A

Wij zijn er van overtuigd dat er na de heraanleg van De Prijkels minder vrachtverkeer zal zijn: De toegang wordt immers verder verschoven en de vrachtwagens een langer traject zullen moeten afleggen via de Oudenaardsesteenweg. Er hoeft dus niets te worden ondernomen.

 

B

Omdat er sowieso in vrachtverkeer zal zijn, is het verbieden van (niet plaatselijk) vrachtverkeer een logisch aanvullende maatregel die we zullen invoeren.

 

C

Technische uitwerking van de aansluiting van het industriegebied op de Oudenaardsesteenweg: bijvoorbeeld de weg zo scherp maken dat de vrachtwagens niet zouden kunnen draaien.

 

D

Er moet in Petegem plaats zijn voor zowel fietsers, auto’s als vrachtverkeer. De bedrijven van de Prijkels verschaffen veel banen en inkomsten, en dus moeten de lasten er ook maar worden bijgenomen. Met de heraanleg van fietspaden op de Oudenaardsesteenweg zal de veiligheid van de fietsers sterk verbeteren.

 

 

 

6

kruisje

 

Er is een afbakening in snelheidszones 30-50-70 ingevoerd. Dat is een fietsvriendelijke maatregel indien autobestuurders zich hier aan houden. Maar in de praktijk blijkt dat borden aan de grenzen van de zones niet volstaan. Hoe kunnen we zorgen dat deze snelheidsregimes worden gerespecteerd?

 

 

A

Duidelijke eenvormige infrastructuur over alle trajecten. Duidelijke infrastructuur zal meer dan signalisaties een gedragswijziging teweegbrengen. Bijvoorbeeld: Alle straten met 50 km per uur voorzien van een volwaardig fietspad (fietspadenplan), straten met 30 km per uur versmallen zodat fietser en auto's minder naast maar achter elkaar rijden. Bij 70 km een afgescheiden fietspad. Dit kan niet in één beweging, maar dit is wel de toestand waar we naartoe willen.

 

B

Meer snelheidscontroles uitvoeren.

 

C

De afweging voor het aanleggen van een fietspad moet ook afhankelijk zijn van de gemeten fietsintensiteit. We vertrekken van het actuele verkeersgebruik om de infrastructuur hiernaar aan passen.  Op basis van metingen kunnen we de gepaste maatregelen treffen.

 

D

Voorlopig niets doen. Eerst grondig evalueren wat het effect is.

 

 

 

7