Het netwerk van bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) wordt aangepast. Dit zijn onze opmerkingen die we de overheden hebben meegegeven:

Het verschuiven van de BFF van de N35-Tweebruggenlaan naar een traject over de Markt en van de N43-Gentsesteenweg naar de spoorweg is respectievelijk een verbetering en een vereenvoudiging met evenveel functioneel nut.  Wel maken we de volgende bedenkingen: De huidige inrichtingen waarnaar het traject wordt verschoven zijn nog niet fietsvriendelijk, zeker niet met het oog op meer fietsverkeer. Op kaarten aanpassingen doorvoeren is slechts een eerste stap. Als er verder geen concreet engagement is voor investeringen zodat fietsers effectief merken dat ze op een traject van BFF rijden, is er geen meerwaarde. Bordjes met nummers volstaan niet.

Zo is er op het voorgestelde traject door centrum Deinze, een kasseistraat (Oude Brugsepoort), de Krommebrug (De aparte fietsbrug waarvan in de wandelgangen wordt gesproken wordt niet vermeld?),  een rondpunt van het Kongoplein, de Markt met kasseien, de Tolpoortstraat met ook erg veel passage van auto's die continu parkeermaneuvers uitvoeren en tientallen vrachtwagens die dagelijks de veevoederfabriek in- en uitrijden, de fietspaden van de stationsstraat zijn erg smal en de Gaversesteenweg tussen Driespoort en Bike Corner heeft richting centrum een erg smal fietspad, richting E17 zelfs geen. Daar is het advies van Wegen&Verkeer: neem een alternatieve route.

De huidige fietssnelweg langs de spoorlijn Kortrijk-Gent (als alternatief op de N 43) is op verschillende plaatsen te smal. Minder dan 2,5 meter zoals te zien is op de foto van naast het station, omdat men absoluut een tweede nauwelijks gebruikte toegang voor auto wil vrijwaren,  en aan de parking richting Veldstraat zijn er conflicten met voetgangers: hier nemen de slagbomen van de NMBS-parking teveel  plaats in. Dit is al aangekaart zonder veel bereidheid tot initiatief.

Ook horen we van elektrische fietsers dat ze een traject langs de Krekelstraat verkiezen boven de F7 langs het station: er zijn teveel kruispunten zonder voorrang voor de fietsers. Een BFF is enkel geslaagd als het traject fietser aantrekt en niet doet uitwijken. De Fietsersbond wil dat er voorang wordt ingevoerd op dit traject. De verschillende overheidsniveaus moeten stoppen zich achter elkaar te verschuilen in deze problematiek.

De aansluiting tussen F37 en F7 verloopt beter via Machelenstraat (via het nu al aangelegde verbindingsstukje ter hoogte van de Kernlaan en Energielaan) en Sint-Hubertstraat .

Voor De Pinte is het gek dat men het jaagpad langs de Schelde eruit wil halen. Dit heeft een heel andere route en het stuk langs de spoorweg (F7) is enkel korter als je daar dichtbij woont en is ook afhankelijk van waar je in Gent moet zijn. De kronkels in de Schelde zouden zogezegd het traject langer maken. Dit lijkt toch niet altijd het geval gezien de routes ver uit elkaar liggen.

Vanuit Deinze ontbreken nog verbindingen naar Aalter en Oudenaarde (of evt. Gavere als alternatief) ontbreken. Verder weg lijkt een link richting Oudenaarde- Ronse te ontbreken. Nu lijken ook niet alle routes puur 'functioneel' gekozen; het zijn vaak bestaande infrastructuur die gebruikt wordt als tracé. Dit