Wij zijn de struisvogelpolitiek beu!

Vind jij dat de Gaversesteenweg veilig is heraangelegd? Durf jij je kinderen hier laten fietsen? Omdat onze overheden geen oplossingen vinden, stellen de Fietsersbond en de Gezinsbond zelf voor:

  •     Aan de Driespoort:

De verkeerslichten 10 seconden rood geven voor alle auto’s en vrachtwagens, zodat de fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken, zonder dode hoeken met vrachtwagen. Dit principe wordt elders al toegepast, dus waarom hier niet?

  •     Aan Bikecorner:

Normale wachttijden aan de lichten: Fietsers steken nu vaak toch over omdat ze de abnormaal lange wachttijden beu zijn: dit schept onveilige situaties ipv ze op te lossen.

Als de doorstroming zó belangrijk is: zorg dan dat ALLE weggebruikers vlot en vooral veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Waar een wil is, is altijd een weg.

Waar wacht de overheid op? Op een ongeval?

Lees hieronder de volledig perstekst:


 

Ondanks de verschillende acties het afgelopen jaar, legt de Fietsersbond legt zich niet neer bij de passieve houding van de Vlaamse administratie zijn beleidsmakers.  Toch zijn alternatieven realistisch. Bij gebrek aan creativiteit van de administratie en politiek formuleert de Fietsersbond dan maar zelf 3 voorstellen:

  1. Invoering van een  periode van 10 seconden, per verkeerslichtencyclus, waarop alle gemotoriseerd verkeer stilstaal en voetgangers en fietsers uit alle richtingen het kruispunt kunnen oversteken.  Hierdoor worden de conflicten tussen de fietsers en auto’s of vrachtwagens vermeden. Onrealistisch? Wij lieten ons inspireren op kruispunten op de R32 in Roeselare. Als Wegen&Verkeer dit in Roeselare kan invoeren, moet dit ook in Deinze mogelijk zijn.
  2. Verkeerslichten aan Bikecorner gaan tweemaal zo frequent groen voor de fietsers. De huidige extra lange wachttijd van anderhalve minuut heeft nu het ongewenste effect dat fietsers toch oversteken. De doorstromingsmodellen van Wegen&Verkeer hebben geen rekening gehouden met het gevolg dat deze afstelling verkeersongevallen uitlokt.
  3. Op termijn: Kleur bekennen in de dossiers met de twee streefbeeldstudies die jaren geleden zijn bekend. In plaats van de Legestraat al alternatief voor fietsers naar voren te schuiven moet naar een alternatief tracé worden gezocht voor de meer dan 1000 dagelijkse vrachtwagens doorheen het centrum van Petegem. Nu zijn de fietsers de dupe van het feit dat Wegen&Verkeer doorstroming absoluut wil vrijwaren. De plannen om de Volhardingslaan door te trekken tot aan de Emiel Clauslaan zal enkel een verslechtering op dit vlak met zich meebrengen.

 

Iedereen die achter deze standpunten staat en de onwil om te luisteren beu is, kan samen met de Fietsersbond (en andere organisaties) meedoen aan de actie. We betreuren ook dat het gemeentebestuur van Deinze in deze zaak niet meer initiatief ondernomen heeft. Als blijkt dat er geen enkel reactie vanuit de beleidsniveaus komt,  zullen we blijven actie voeren. Wij geven niet op tot er iets verandert aan de doortocht van de Gaversesteenweg.