17/01/2017  

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw bericht aan het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd over de herinrichting van de N35 Gaversesteenweg te Deinze reeds door het stadsbestuur gecontacteerd. De situatie werd geëvalueerd en met de stad besproken op 21 mei 2015.

Er werd besloten om geen bijkomende maatregelen te nemen. Wel werd de lichtencyclus bijgesteld, voor zover mogelijk. De langere wachttijd voor fietsers is een gevolg van de coördinatie tussen de Verkeersregelinstallatie- Fietsoversteekplaats (VRI-FOP) en de Verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt N35 Volhardingslaan-Gaversesteenweg. Door deze coördinatie uit te schakelen daalt de wachttijd voor de fietser, maar ook de doorstroming van het wegverkeer. Er is op dit kruispunt naar een evenwicht gezocht tussen enerzijds de veiligheid van de fietser en anderzijds de doorstroming op de N35, dé invalsweg van het hoofdwegennet naar Deinze en omstreken. Vandaar dat de coördinatie tussen deze verkeerslichten op amper 190m van elkaar behouden dient te blijven.

Er zijn na evaluatie van de situatie, in samenspraak met de stad Deinze, geen bijkomende maatregelen gepland. De heraanleg is gebeurd in het kader van het versneld wegwerken van gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen. Bij de herinrichting van deze punten dient algemeen een evenwicht te worden gezocht tussen alle wensen van de verschillende actoren: veiligheid, doorstroming, behoud parkeercapaciteit. Rekening houdend met al deze factoren heeft tot dit ontwerp geleid.

Hopelijk biedt dit meer duidelijkheid.