26/10/2016      

Beste minister,

In 2014-2015 werd in Deinze een gedeelte van de N35 (Gaversesteenweg) volledig heraangelegd door het Agentschap Wegen & Verkeer. Er werd aan 1 zijde een nieuw fietspad ingericht, maar tegelijk ontstonden een reeks fietsonvriendelijke situaties. Ook hier worden fietsers nog maar eens geconfronteerd met infrastructuur die in de eerste plaats is aangelegd voor het gemotoriseerd verkeer. Vooral de twee kruispunten veroorzaken elke dag ergernis bij de fietsers. Zowel wat betreft comfort als veiligheid.

Een overzicht verscheen eerder al in de pers:

Absurde, verwarrende en onrealistische markeringen, waaronder de voorsorteerstroken die de pers begin januari al haalden op het kruispunt met de Volhardinglaan. - De verkeerslichten zijn gevaarlijk afgesteld voor fietsers die vanuit de Volhardingslaan komen en de Gaversesteenweg moeten oversteken: De automobilisten hebben eerder groen en mogen reeds rechts afslaan, ook die van de Gaversesteenweg komen mogen nog links afslaan. Als de automobilisten die van de E17 komen rood hebben kunnen de fietsers pas oversteken en moeten tussen het afslaande gemotoriseerd verkeer door oversteken. - Ondanks het gesloopte huis, blijft de bocht aan de lichten van de Driespoort gevaarlijk voor fietsers. Richting E17 moeten ze immers op het autorijvak en blijft er een risico in de bocht onder 1 van de honderden dagelijkse vrachtwagen te verzeild te raken. - Voor fietsers die vanuit de Gaversesteenweg en komende van de E17 de Volhardingslaan in willen slaan, zijn er tweemaal verkeerslichten (ter hoogte van Driespoort Shopping). - Er zijn nauwelijks zebrapaden om over te steken ter hoogte van handelszaken. - Het wegdek is op meerdere plaatsen minder comfortabel dan dat van de auto's: er blijven plassen op de betonplaten; de betonplaten zijn minder egaal dan het asfalt en er zijn niet overal naadloze overgangen. - Het wegdek werd slecht hersteld na de werken aan de riolering, ter hoogte van de bakkerij Dumalin. - De wachttijden aan de lichten ter hoogte van Bikecorner zijn veel te lang: Tot 3 minuten tijdens de zeer lange spits (Tussen 6:30-9:30 en 15:30-20:00). Drukknoppen voor fietsers herleiden de wachttijden tot nog steeds meer dan anderhalve minuut. Auto's uit de Oudenaardsesteenweg krijgen geen wachttijden opgelegd. - Bij omleidingen worden enkel fietsers omgeleid als de straat niet meer breed genoeg is door werken, de auto’s mogen zondermeer verder rijden. - Wagens die vanuit de Oudenaardsesteenweg komen, staan stil op de brede fietsstrook ter aan Bike Corner om de Gaversesteenweg te kunnen oprijden. Enkel dan kunnen ze het doorrijdende autoverkeer inschatten. Een volledig verkeerslichten geregeld kruispunt was hier beter geweest.

Op een traject in de bebouwde kom met winkels en twee scholen, is dit onaanvaardbaar als men meer mensen op de fiets wil krijgen. Wij hebben dit via de gemeentelijke verkeerscommissie dan ook aangekaart. Ondanks eerdere toezeggingen van Wegen & Verkeer om deze knelpunten te evalueren, is er nooit enige bereidheid tot aanpassen getoond. In een reactie in het persbericht ontkende de woordvoerder van Wegen & Verkeer zelfs een aantal knelpunten .

De Fietsersbond Deinze was eind april verheugd te vernemen dat u, minister Weyts, een Vlaams Fietsbeleidsplan voorstelde. In de lijst van engagementen vinden we dan wel niet 'luisteren naar de fietsers’ terug,  toch vragen wij een onderhoud met u en/of uw kabinet omtrent de problematiek. Dit lijkt ons een mooie gelegenheid om aan te tonen dat het u menens is om dit beleidsplan in de praktijk om te zetten. Wij willen u alvast vergezellen op een fietstochtje langs het traject.

Hopend op een positieve reactie,

Het bestuur van de Fietsersbond Deinze