Op de VVSG Trefdag Sociaal werd het project Cycling Without Age voorgesteld. Het idee is even simpel als uniek. Het verovert wereldwijd de harten van mensen. Want wat doet je met je familie of kennissen als je hen bezoekt in een WZC of de dagopvang? 

Fietsen natuurlijk! En zeker in een fietsstad. Het komt er op neer dat een speciale aangepaste fiets toelaat mensen te vervoeren. De onderstaande toegevoegde foto spreekt voor zich. Je ziet de senioren echt heropleven. Sommige familieleden herkenden hun eigen vader of moeder niet meer. En dit uiteraard in positieve zin.

op fietsen staat geen leeftijd

Ole Kassow, bedenker van het project, was zo super enthousiast over Cycling Without Age, dat de Fietsersbond Deinze de vraag de op gemeenteraad ondersteunt.

Het project is interessant om de vrijwilligerswerking verder uit te bouwen of een sterkere band te leggen tussen het rust- en verzorgingstehuis en het actieve leven in het stads- of dorpscentrum. Op deze manier staat op fietsen geen leeftijd. We vernamen dat een 50-tal WZC in Vlaanderen het project gaan uittesten, waaronder het Deinse OCMW WZC. Alle lof hiervoor! De vertegenwoordiger in het OCMW zal dit dossier opvolgen.

Het zou een “Cycling Without Age Fietsdeelsysteem” worden, waarbij de speciale fiets al dan niet tegen een vergoeding aan de Deinse bevolking ter beschikking wordt gesteld. Bijvoorbeeld voor families die getroffen zijn door een ziekte, waarbij het moeilijk wordt om te fietsen. Denk maar aan spierziekte, MS, mentale ziektes, ook voor personen met een beperking enz. Zij worden nu al geconfronteerd met een stijging van medische kosten en een derving van inkomsten. Niet iedereen is in staat deze belangrijke aankoop te doen. Ole Kassow kreeg voor het project Cycling without Age verschillende Awards onder andere van de Deense Fietsersbond. Het college wordt gevraagd: Laat je warm hart spreken voor de Deinzenaars, zodat het leven van onze burgers, patiënten, … op een zinvolle manier verbetert.

Deze oproep richt zich in het bijzonder ook aan de Voorzitter van het Fietsberaad, Burgemeester Jan Vermeulen: is het mogelijk dit voorstel minstens te onderzoeken, desgevallend nog te verfijnen, als een bijkomende dienstverlening voor de Deinzenaar.